તોખાર….

તેજ છું તોખાર છું,
સત્યનો પ્રહાર છું,
છું ભરેલો આગથી,
સળગતો અંગાર છું!!!
શબ્દ છું વિચાર છું,
કર્મનો પ્રચાર છું ,
છું સમાધિ હું જ મારી,
હું જ તો મઝાર છું!!!
સ્તબ્ધ

Advertisements

क़हर

ये कौन सी जगह है दोस्तों ,

ये कैसा अजीब शहर है,

चलती फिरती है ज़िंदा लाशें,

या ज़मीरोंका  मुर्दाघर है,

तकलीफ़ तो होगी सुननेमे,

पीना पड़ेगा ,सच तो ज़हर है,

समज़दारी के बाज़ारमे,

चला अज्ञान का क़हर है.

-स्तब्ध-

દૂરી…

બે શ્વાસ વચ્ચે કેમ દૂરી છે, 

એ પણ જાણવું જરૂરી છે,

છે શોખ એનો ખાલી જગ્યા ?

કે હ્યદયની કોઈ મજબૂરી છે?
વાતનો મર્મ ન નીકળે કઈ,

તો એ વાત પણ અધૂરી છે,

બંડ પોકારવો છે છડે ચોક,

તૈયારી આપણી પૂરી છે…

ઘુંટણીયે પડેલા ઈન્સાન દેખાય છે,

જીવતું જગત આ સ્મશાન દેખાય છે,

નમાલાં ,નપુંસક ,નકામાં ,નરાધમ ,

સૌનો ગુરૂ બસ ભગવાન દેખાય છે..

સ્તબ્ધ

થોડીઘણી શાન સુધી માંડપહોંચ્યા,
ઘરના મકાન સુધી માંડ પહોંચ્યા,
થાક લાગ્યો તો જીંદગીનો એટલો,
ઘરથી સ્મશાન સુંધી માંડ પહોંચ્યા..

સ્તબ્ધ

ટીકા મારી કરનારાઓને ,
ફકત એટલો જવાબ છે,
નથી ડર ખુદાનો મને ,
માણસાઈનો રુઆબ છે,
જોઈને હાલત ઈન્સાનની,
કહું છું એ ભગવાનને ,
જેણે લખેલું છે આ નાટક,
એ લેખક બહુ ખરાબ છે…

સ્તબ્ધ